Kontakt

Witamy w świecie ekodom!

Kontakt

Feneko Form

Administratorem danych jest ekodom Sp. z o.o. z siedzibą w Kunowicach, ul.Dworcowa 24. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem korespondencji, w tym obsługą zgłoszonych reklamacji i sugestii. Każda osoba ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich podanie jest niezbędne, by było możliwe prowadzenie korespondencji.

Zgadzam się