Kontakt

Witamy w świecie ekodom!

Ciepło pobrane w kolektory słoneczne jest przechowywane w buforze, w którym zostaje skompensowana(wyrównana) zmienność dostaw energii słońca. W połączeniu z działaniem kotła grzewczego, którego używamy jedynie gdy zachodzi taka potrzeba, zawsze zapewniona jest wystarczająca  ilość ciepłej wody. Koszty energii tylko dla gorącej wody można zredukować  do 60% , a zużycie ropy naftowej może być zmniejszona do 30%.