Kontakt

Witamy w świecie ekodom!

Technika kondensacji

Nowoczesna technologia kondensacji stwarza to, o czym teoretycy długo marzyli: pełne wykorzystanie źródeł energii do wytwarzania ciepła. Taki rezultat może zostać osiągniety, ponieważ dodatkowa energia tzw. "ciepło utajone" zawarte w gazach spalinowych nie ucieka przez komin, ale zostaje ponownie wykorzystana. Dodatkowe zyski ciepła spowodowane kondensacją pary wodnej przyczyniają się do maksymalnej wydajności przy optymalnej ochronie środowiska naturalnego.

Sam zakres działania  i  efektywności kotłów kondensacyjnych w zależności od użycia  różnych paliw nie zmienia się znacząco. Jednak gaz jako źródło energii przynosi praktyczne korzyści:  kocioł kondensacyjny może  by umieszczony w dowolnym miejscu jak również zostaje oszczędzona powierzchnię przeznaczona na składowanie  paliwa.